لیست اچیومنت های عنوان Assassin’s Creed Syndicate منتشر شد

بالاخره لیست اچیومنت های عنوان Assassin’s Creed Syndicate منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده این لیست با میهن گیم همراه باشید.

همانطور که می دانید در حال نزدیک شدن به تازیخ انتشار عنوان Assassin’s Creed Syndicate هستیم، در این راستا به تازگی از لیست اچیومنت های این عنوان پرده برداری شده است. این عنوان توسط کمپانی Ubisoft Quebec در دست ساخت است و ناشر آن یعنی کمپانی Ubisoft این عنوان را در ۲۳ اکتبر راهی بازار خواهد کرد.

در Assassin’s Creed Syndicate دو شخصیت قابل بازی یعنی Jacob و Evie Frye وجود خواهند داشت، داستان بازی نیز در زمان انقلاب صنعتی لندن روایت می شود جایی که مبارزه طلبانان زیادی وجود خواهند داشت بنابراین آدم کش ها اینبار حسابی لذت خواهند برد! در ادامه می توانید لیست اچیومنت های Assassin’s Creed Syndicate را مشاهده کنید :

A Spanner in the Works in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 1.
A Simple Plan in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 2.
A Modern Babylon in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 3.
A Quick and Reliable Remedy in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 4.
The Perils of Business in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 5.
A Run on the Bank in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 6.
All Is Fair in Politics in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 7.
The Joys of Freedom in Assassin's Creed Syndicate
Complete Memory Sequence 8.
Friends at My Back in Assassin's Creed Syndicate
Recruit a gang of 5 allies.
Cerevisaphile in Assassin's Creed Syndicate
Sample every beer brand in London.
No Ticket in Assassin's Creed Syndicate
No Ticket50 (50)
Kick fifty enemies off of trains.
Flawless Conqueror in Assassin's Creed Syndicate
Secure three Gang Strongholds and complete their optional constraints.
Bare-Knuckle Champion in Assassin's Creed Syndicate
Win three different Fight Clubs.
A Quarter-Furlong at a Time in Assassin's Creed Syndicate
Finish first in 3 different Street Races.
Treasure Hunter in Assassin's Creed Syndicate
Complete ten Raids of any type with Jacob or Evie.
Thieftaker in Assassin's Creed Syndicate
Thieftaker20 (20)
Bring three Bounty targets back alive.
Unqualified Success in Assassin's Creed Syndicate
Complete three Templar Hunts and their challenges.
Children's Aid Society in Assassin's Creed Syndicate
Complete five Child Liberation memories.
Guardian Angel in Assassin's Creed Syndicate
Successfully escort ten friendly cargo shipments.
A Broad Base in Assassin's Creed Syndicate
Reach Loyalty level 1 with all Associates.
Bedfellows, Strange or Otherwise in Assassin's Creed Syndicate
Reach maximum Loyalty with any Associate.
Multitalented in Assassin's Creed Syndicate
Acquire ten Perks.
Keys to the City in Assassin's Creed Syndicate
Acquire all of the Gang Upgrades.
Artisan in Assassin's Creed Syndicate
Artisan20 (20)
Craft a Level 10 Item.
Bartitsu in Assassin's Creed Syndicate
Bartitsu20 (20)
Learn every Fight Skill as Jacob.
Phantom in Assassin's Creed Syndicate
Phantom20 (20)
Learn every Stealth Skill as Evie.
Wonder of the Age in Assassin's Creed Syndicate
Reach Level 10.
Ordinary Criminal in Assassin's Creed Syndicate
Complete twenty Crowd Events.
Language of Flowers in Assassin's Creed Syndicate
Collect all of the Pressed Flowers.
Student of History in Assassin's Creed Syndicate
Collect all of the Historical Posters.
A Life in Letters in Assassin's Creed Syndicate
Collect all of the Royal Letters.
Chimney Sweep in Assassin's Creed Syndicate
Synchronize every Viewpoint in London.
Mentor in Assassin's Creed Syndicate
Mentor40 (40)
Reach 100% Sync in the Main Memories
Furious in Assassin's Creed Syndicate
Furious15 (15)
Destroy twenty vehicles by ramming them.
WHAT IS WRONG WITH YOU in Assassin's Creed Syndicate
Flip five vehicles by shooting their horses.
Look Out Below in Assassin's Creed Syndicate
Kill three enemies with a single stack of hanging barrels.
You Wouldn't Steal a Policeman's Helmet in Assassin's Creed Syndicate
Hijack twenty police vehicles.
Queensbury Rules in Assassin's Creed Syndicate
Reach combo level 40.
Whirlwind of Death in Assassin's Creed Syndicate
Perform fifty Multi-Finishers.
Blade in the Crowd in Assassin's Creed Syndicate
Assassinate fifty enemies.
Opium Scourge in Assassin's Creed Syndicate
Affect at least four enemies simultaneously with the Hallucinogenic Dart.
Blade from Above in Assassin's Creed Syndicate
Air Assassinate twenty enemies from a zipline.
Most Unsporting in Assassin's Creed Syndicate
Shoot fifty enemies before they shoot at you.
Without a Grudge in Assassin's Creed Syndicate
Destroy 5000 destructibles with your carriage

هومن محمدزاده

مدیریت وب سایت میهن گیم

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *