قسمت اول

*توجه توجه * : برای اطلاعات بیشتر و آموزش در مورد این بازی به وبسایت irancraft.ir مراجعه نمایید.
نکته : اگر سوالی داشتید به اسکایپ بنده مراجعه کنید : badboybeygi
.
نکته:این بازی در...