سلام.شما برای این که یک بستهgprsاز همراه اول بخرید باید اول سیم کارت خود را شارژ کنید این طور که اگه بسته 1000تومنی بخوای باید حتماحداقل1000تومن باید داشته باشی اگه حتی 1ریال هم کم تر باشه قبول نمی کنه در بایین نحوه خرید رو می گم

1-150mg-یک روزه.....1/000تومان..................................... ........عدد1
2-800mg-هفت روزه.....5/000تومان..................................... .....عدد2
3-2/5gb-سی روزه......10/000تومان..................................... ....عدد3
4-2/5gb-سی روزه......3/000تومان(11شب الی 8صبح......................عدد4

شما می تونید با ارسال عدد بسته( فقط عددرو بفرستید )به 8080بفرستید موفق باشید