قابلیت جابجایی مواد از نقطه ای به نقطه ی دیگر، در کلیه ی بخش های صنعتی، از امور حیاتی و جدی محسوب می شود. با توجه به این که هر فردی در عرصه ی صنعت به نوعی در جا به جایی بار نقش دارد، با خطرات و حوادث احتمالی مربوط به حمل و نقل جابجایی بار مواجه خواهد بود و به همین دلایل میتوانیم از بالابر استفاده کنیم .
انتخاب صحیح نوع تجهیزات باربرداری، استفاده درست، نگهداری ایمن و شناخت خطرات مرتبط با جابجایی بار، نقش عمده ای در پیشگیری و کاهش حوادث مربوطه دارد.
رعایت نکردن اصول ایمنی که حرف اول را می زند و بهداشت در جابجایی دستی و ماشینی مواد، از جمله علل بروز این گونه حوادث است.آسیب هایی مانند بیماری های اسکلتی – عضلانی (کمر درد)، سقوط و … نهایتا منجر به کاهش بهره وری می شود. ضمن رعایت اصول جابجای بار از وسایل و تجهیزات خاصی که برای این منظور طراحی شده اند، انواعی از جرثقیل ها، بالابرهای دستی و برقی وجود دارند که نصابان آسانسور امروزی جابجایی اجسام از آنها استفاده می کنند. استفاده از طناب های کنفی (ریسمانی) و نایلنی برای بار برداری ممنوع است و برای این منظور از اسلینگ ها که شامل سیم بکسل، زنجیر،تسمه های مصنوعی یا مش های فلزی استفاده می شود.
کاربران برای استفاده ی بهینه از این گونه تجهیزات باید از تجربه، دانش و هوشیاری سرویس آسانسور یا برخوردار باشند. اسلینگها زمانی حداکثر کارایی را دارند که متناسب با وزن، ابعاد، جنس بار و شرایط محیط عملیات، انتخاب و استفاده شوند. کاربران آموزش دیده با رعایت مواردی مانند سرعت مناسب هنگام کار، پرهیز فروش آسانسور از حرکات ناگهانی و دقت در تعمیر و تجهیزات، نقش موثری در افزایش راندمان و طول عمر این گونه وسایل دارند.