برچسب گذاری توسط: آنچارتد

278

۵

شکارچی لحظه ها | بیوگرافی نیتن دریک

خسته نشدید؟! هر روزتان تکراری نیست؟! هر روز صبح زود بیدار می شوید و به مدرسه یا محل کار می روید و دوباره سر ساعت معینی به خانه تان بر می گردید. دوست ندارید...