برچسب گذاری توسط: اخبار جدید Witcher 3

155

۳

در Witcher 3 میتوانید در هرزمان و مکانی با اسب خود به دشمنان حمله کنید

یکی از موضوعات مورد نظری که در سری بازیهای فانتزی و عناوینی که به زمانی نه چندان نزدیک برمیگردند و بسیار اهمیت دارد،وجود مراکبی همانند اسب بعنوان وسیله نقلیه و به جای انواع ماشین...