برچسب گذاری توسط: اپیزود اول بازی 41148

252

۵

منتظر اپیزود دوم ۴۱۱۴۸ بمانید…

مطمئنا بیشتر شما همراهان همیشگی بازی های ایرانی با عنوان مستقل ۴۱۱۴۸ که توسط آقای فنایی ساخته شده آشنایی لازم را دارید عنوانی که پس از انتشار اپیزود اول با سوءتفاهم های بسیاری روبرو...