برچسب گذاری توسط: بازيكنان فوتسال

مدت زمان بازی فوتسال ۰

مدت زمان بازی فوتسال

فوتسال چیست؟   فوتسال ورزشی با توپ شبیه فوتبال است که در محوطه کوچکتر انجام می شود و بخاطر فضای کمتر دارای تحرک بیشتر است. فوتسال با داشتن تحرک بیشتر به نوعی فوتبالی سرعتی...