برچسب گذاری توسط: دریاچه هامون

دریاچه هامون کجاست؟ ۰

دریاچه هامون کجاست؟

دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه است. این دریاچه از سه دریاچه کوچک تشکیل شده‌است که در زمان وفور آب به هم متصل می‌شوند و دریاچه هامون...