برچسب گذاری توسط: شخصی کردن تصاویر در برنامه ی Flickr از طریق Photostream در کامپیوتر

شخصی کردن یک عکس در Flickr  از طریق Photostream در کامپیوتر ۰

شخصی کردن یک عکس در Flickr  از طریق Photostream در کامپیوتر

  شخصی کردن یک عکس در Flickr  از طریق Photostream در کامپیوتر Flickr یک سرویس میزبان تصاویر و ویدئوی آنلاین می باشد. به صورت پیش فرض همه ی تصاویر در Flickr عمومی هستند. زمانی...