برچسب گذاری توسط: OneNote

نحوه ی  ضبط صدا یا تصویر در  OneNote ۰

نحوه ی  ضبط صدا یا تصویر در  OneNote

  نحوه ی  ضبط صدا یا تصویر در  OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد....

نحوه ی  استفاده از برچسب ها در OneNote ۰

نحوه ی  استفاده از برچسب ها در OneNote

  نحوه ی  استفاده از برچسب ها در OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد....

نحوه ی  اشتراک گذاری در OneNote ۰

نحوه ی  اشتراک گذاری در OneNote

  نحوه ی  اشتراک گذاری در OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد. استفاده از...

نحوه ی  تنظیم لیست یادآوری ها در OneNote برای حساب Outlook ۰

نحوه ی  تنظیم لیست یادآوری ها در OneNote برای حساب Outlook

  نحوه ی  تنظیم لیست یادآوری ها در OneNote برای حساب Outlook   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و …...

نحوه ی  افزودن بخش های مختلف در صفحه ی OneNote ۰

نحوه ی  افزودن بخش های مختلف در صفحه ی OneNote

  نحوه ی  افزودن بخش های مختلف در صفحه ی OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را...

نحوه ی افزودن صفحات در  OneNote ۰

نحوه ی افزودن صفحات در  OneNote

  نحوه ی  افزودن صفحات در  OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد. استفاده از...

نحوه ی  ایجاد جدول در  OneNote ۰

نحوه ی  ایجاد جدول در  OneNote

  نحوه ی  ایجاد جدول در  OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد. استفاده از...

نحوه ی  افزودن تصاویر در  OneNote ۰

نحوه ی افزودن تصاویر در OneNote

  نحوه ی  افزودن تصاویر در  OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد. استفاده از...

نحوه ی  پیوست فایل در OneNote ۰

نحوه ی  پیوست فایل در OneNote

  نحوه ی  پیوست فایل در OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد. استفاده از...

نحوه ی ایجاد لیست در OneNote ۰

نحوه ی ایجاد لیست در OneNote

  نحوه ی ایجاد لیست در OneNote   Microsoft OneNote یک برنامه ی آنلاین یادداشت مجازی است که به شما امکان یادداشت برداری, ایجاد لیست, افزودن تصاویر و … را می دهد. استفاده از...