نویسنده: علی هاشمی

۰

Battlefield 4 و patch زمستانی آن

DICE پچ زمستانی بتلفیلد ۴ را روانه کرد . پچی که بر روی مد Squad Obliteration تمرکز کرده و البته کلی امکانات جدید دیگر هم برای آن آورده. این پچ هم اکنون برای تمامی...