نویسنده: پوریا نوری

۱

نسخه Xbox One عنوان GTA:V با فروش پایین در ژاپن مواجه شد!

GTA V در ژاپن یکی از عناوین بسیار پر طرفدار است. در زمان انتشار نسخه PS3 در هفته اول ۳۶۰,۱۱۵ نسخه  فروش داشته است و نسخه X360 با  ۲۶,۶۱۲ نسخه  توانستند فروش خوبی داشته باشند. و البته  کنسول X360 در...