نویسنده: عرفان حسینی

۱

زمان کنفرانس Valve منتشر شد

بر طبق اخباری که از شرکت Valve منتشر شد زمان برگزاری کنفرانس شرکت بزرگ Valve در تاریخ ژانویه ۲۰۱۴ خواهد بود . دعوت نامه شرکت در این کنفرانس طی دو روز فقط به گیمر...